VINCI PROJECT

VINCI PROJECT představuje sérii virtuálních pacientů z oblastí kardiologie a diabetologie. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, diabetologie, nefrologie a neurologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her. Postupně budou přibývat další případy virtuálních pacientů k řešení.

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. osobám oprávněným předepisovat léčivé přípravky nebo osobám oprávněným léčivé přípravky vydávat. Informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti dle §2a Zákona č. 40/1995 Sb.

Virtuální pacienti v profesním vzdělávání

V sekci virtuálních pacientů si každý uživatel může vytvořit svůj uživatelský účet, procházet si jednotlivé kazuistiky pod individuálním přihlášením a sbírat body za správně zodpovězené otázky. Autory kazuistik jsou odborníci v jednotlivých oborech a kazuistiky jsou průběžně aktualizovány. Odborným garantem projektu je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN).

Do budoucna je cílem projektu být součástí celoživotního vzdělávání lékařů v souladu s § 22 zákona č. 95/2004 Sb. a Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory (ČLK).

dokument

Nedávno zveřejněné případy virtuálních pacientů

Při jedné velké rodinné oslavě potkáváte poprvé v životě i některé vzdálené příbuzné. Jakmile zjistí, že jste lékař, chtějí s vámi konzultovat své zdravotní neduhy. Výjimkou není ani paní Bendová, která má obavu o svoji 84letou maminku Alexandru Hájkovou*.

Autor: MUDr. Michal Fikrle, Ph.D., Vedoucí lékař ambulance srdečního selhání; Nemocnice Jihlava

65letý Rostislav Malý* je obézní pacient s diabetem a arteriální hypertenzí. Celý život je bez větších potíží, po respiračním infektu ale začne mít problémy s dušností a s otoky dolních končetin. Do kardiologické poradny přichází s žádankou od praktického lékaře. Pomůžete mu?

Autor: MUDr. Ivana Priecelová, Kardiologické oddělení, Interní klinika Pardubické nemocnice.

„Prosím o vyšetření pacienta pro námahovou dušnost a nově dokumentovanou fibrilaci síní,“ čtete v poukazu na vyšetření, které vám do kardiologické ambulance přináší 77letý Stanislav Kučera*. „Doteď jsem neměl výraznější obtíže,“ zdůrazňuje hned na úvod. Pomůžete mu?

Autor: MUDr. Renáta Aiglová, Ph.D.; I. interní klinika – kardiologická; Fakultní nemocnice Olomouc.

Do vaší kardiologické ambulance přichází 80letá Jiřina Ježková*. I při vyšším věku je pořád velmi čilá a zachovalá dáma. Stěžuje si však na potíže s dechem. „Posledního půl roku se mi špatně dýchá při námaze," vysvětluje. Popisuje také tlakové bolesti na hrudi za sternem, a to při chůzi do schodů nebo do kopce. Pomůžete jí?

Autor: MUDr. Kristýna Kyšperská, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

*Nejedná se o reálného pacienta.

Informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Žádní uživatelé obsahu tohoto webu by neměli jednat nebo se zdržet jednání na základě zde prezentovaných informací, aniž by si vyžádali příslušnou právní nebo jinou odbornou radu ohledně konkrétních sporných skutečností a okolností. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti ve vztahu k činům přijatým nebo nepřijatým na základě informačního obsahu těchto a přímo odkazovaných webových stránek.

 

Kontakt

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Poštovská 68/3, 602 00 Brno, Česká republika

Email: vinci@biostatistika.cz

Tel.: (+420) 515 915 100 (Helpdesk, Po-Pá: 8-16 hod.)

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Ne, nejsem