VINCI PROJECT

VINCI PROJECT představuje sérii virtuálních pacientů z oblastí kardiologie a diabetologie. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, diabetologie, nefrologie a neurologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her. Postupně budou přibývat další případy virtuálních pacientů k řešení.

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. osobám oprávněným předepisovat léčivé přípravky nebo osobám oprávněným léčivé přípravky vydávat. Informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti dle §2a Zákona č. 40/1995 Sb.

dokument

Nedávno zveřejněné případy virtuálních pacientů

Celková slabost, nechutenství, polyurie, bolest břicha v oblasti pod sternem a rychlý úbytek váhy v posledních šesti týdnech. Signály, které praktického lékaře přiměly odeslat 45letého Jana Beránka* na vyšetření na interní ambulanci. Muž trpí obezitou, doposud se ale léčil jen s hypertenzí. Pomůžete mu?

Autor: MUDr. Pavel Tománek, Diabetologická a interní ambulance Kopřivnice, Poliklinika Therapon 98 a.s.

Jiří Kolařík* je relativně zdravý šedesátník. Nikdy dříve se s ničím neléčil, první potíže se u něj začaly projevovat před deseti lety. Půl roku před tím prodělal virózu a od té doby si stěžuje na dušnost, pokašlávání, únavu a na tlak v epigastriu. Vyšetříte ho?

Autor: MUDr. Marie Lazárová, Ph.D., Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

Do vaší interní a nefrologické ambulance přichází čtyřicetiletý Ondřej Král*. Podává vám přiložený výpis z dokumentace poukaz na vyšetření od praktické lékařky. Na preventivní prohlídce si stěžoval na bolesti hlavy, po fyzické práci se u něj kromě toho objevila také epistaxe. „Před měsícem jsem měl angínu a dostal jsem desetidenní antibiotika. Penicilin. Ale jakmile jsem ho začal užívat, měl jsem červenou moč. Proto jsem se radši zašel k paní doktorce,“ vysvětluje nervózně pacient. Praktická lékařka mu vzala krev a moč, pro vysoké hodnoty krevního tlaku nasadila léky a poslala ho na vyšetření k vám. Pomůžete mu?

Autor: MUDr. Jan Vachek, MHA; Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze; Interní odd. Klatovské nemocnice a.s.

Vladimír Mrázek* je váš ambulantní pacient. Prodělal operaci srdce – uzávěr defektu septa síní (plastika perikardem). Od té doby také nekouří. Doposud se cítil docela dobře, nyní ale přichází pro bolesti na hrudi a v epigastriu. I při menší námaze se velmi rychle zadýchává. Ujmete se jeho případu?

Autor: MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM

*Nejedná se o reálného pacienta.

Virtuální pacienti v profesním vzdělávání

V sekci virtuálních pacientů si každý uživatel může vytvořit svůj uživatelský účet, procházet si jednotlivé kazuistiky pod individuálním přihlášením a sbírat body za správně zodpovězené otázky. Autory kazuistik jsou odborníci v jednotlivých oborech a kazuistiky jsou průběžně aktualizovány. Odborným garantem projektu je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN).

Do budoucna je cílem projektu být součástí celoživotního vzdělávání lékařů v souladu s § 22 zákona č. 95/2004 Sb. a Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory (ČLK).

Nahoru

Informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Žádní uživatelé obsahu tohoto webu by neměli jednat nebo se zdržet jednání na základě zde prezentovaných informací, aniž by si vyžádali příslušnou právní nebo jinou odbornou radu ohledně konkrétních sporných skutečností a okolností. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti ve vztahu k činům přijatým nebo nepřijatým na základě informačního obsahu těchto a přímo odkazovaných webových stránek.

 

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Ne, nejsem