VINCI PROJECT

VINCI PROJECT představuje sérii virtuálních pacientů z oblastí kardiologie a diabetologie. Vzdělávací obsah byl vytvořen pro účely celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, a to zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, diabetologie, nefrologie a neurologie. Jedná se o kazuistiky s lineárním průchodem s dodanými fakultativními otázkami a generátorem skóre, které přibližuje virtuální pacienty do oblasti tzv. vážných her. Postupně budou přibývat další případy virtuálních pacientů k řešení.
Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. osobám oprávněným předepisovat léčivé přípravky nebo osobám oprávněným léčivé přípravky vydávat. Informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti dle §2a Zákona č. 40/1995 Sb.
dokument

Nedávno zveřejněné případy virtuálních pacientů

Vladimír Mrázek* je váš ambulantní pacient. Prodělal operaci srdce – uzávěr defektu septa síní (plastika perikardem). Od té doby také nekouří. Doposud se cítil docela dobře, nyní ale přichází pro bolesti na hrudi a v epigastriu. I při menší námaze se velmi rychle zadýchává. Ujmete se jeho případu?

Autor: MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM

*Nejedná se o reálného pacienta.

Sedmdesátiletá Marie Nováčková* je aktivní seniorka. Bývalá učitelka v mateřské školce se malým dětem věnuje i v důchodu. Stará se o vnoučata a občas vypomáhá brigádně ve školce. „Děti vyžadují energii, udržují mě v kondici," vysvětluje s úsměvem, když přichází do vaší ordinace. V poslední době má ale dechové potíže. Vyšetříte ji?

Autor: MUDr. Martin Radvan, Ph.D., IKK FN Brno a LF MU

Virtuální pacienti v profesním vzdělávání

Virtuální pacienti v profesním vzdělávání

V sekci virtuálních pacientů si každý uživatel může vytvořit svůj uživatelský účet, procházet si jednotlivé kazuistiky pod individuálním přihlášením a sbírat body za správně zodpovězené otázky. Autory kazuistik jsou odborníci v jednotlivých oborech a kazuistiky jsou průběžně aktualizovány. Odborným garantem projektu je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN).

Do budoucna je cílem projektu být součástí celoživotního vzdělávání lékařů v souladu s § 22 zákona č. 95/2004 Sb. a Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory (ČLK).

Top

The information contained in this Website is provided for informational purposes only. No recipients of content from this site, clients or otherwise, should act or refrain from acting on the basis of any content included in the site without seeking the appropriate legal or other professional advice on the particular facts and circumstances at issue. We expressly disclaim all liability in respect to actions taken or not taken based on any or all the contents of this Website.